ANUNȚURI

10.07.2020

Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Mara-Gutâi anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului de Expert pentru evaluare, monitorizare şi control, cod COR 241263, jumãtate de normã, contract pe duratã determinatã de 6 luni.

Detalii in sectiunea Angajare personal

11.06.2020

Lansare 2 Apeluri de selecţie proiecte începând cu 22 iunie 2020.
Apelul nr. 7 pentru Măsura M4/1A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative şi Apel de selecţie nr. 6 pentru Mãsura M3/3A Cooperare pentru lanţuri scurte şi pieţe locale.
Detalii în secţiunea Apeluri de selecţie.

11.02.2020

Lansare 2 Apeluri de selecţie proiecte începând cu 17 Februarie 2020.
Apelul nr. 6 pentru Măsura M4/1A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative şi Apel de selecţie nr. 5 pentru Mãsura M3/3A Cooperare pentru lanţuri scurte şi pieţe locale.
Detalii în secţiunea Apeluri de selecţie.

08.01.2020

GAL Mara-Gutâi a semnat Contractul de finanţare subsecvent nr. 2 Nr. C19402030011662675505/08.01.2020, pentru perioada 2020-2021, SM 19.4, în cadrul proiectului cu titlul „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare”, finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Mãsura 19 ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, Sub-Mãsura 19.4, Acord cadru de finanţare nr. C19400030011662675505/29.11.2016, Contract de finanţare subsecvent nr. 2 Nr. C19402030011662675505/08.01.2020. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

10.12.2019

În 10 Decembrie 2019 a avut loc Adunarea Generalã Extraordinarã a membrilor asociați ai GAL Mara-Gutâi , cu ordinea de zi:
Aprobarea Bugetului de funcționare şi animare pentru Contractul de Finanțare subsecvent nr. 2, SM 19.4.
Informare privind situaţia implementãrii Strategiei de Dezvoltare Localã şi a proiectului de funcţionare şi animare

05.12.2019

Lansare Apel de selecţie nr. 4, Mãsura M3/3A  începând cu 16 Decembrie 2019.

Detalii în secţiunea Apeluri de selecţie.

21.11.2019

Lansare 2 Apeluri de selecţie proiecte începând cu 20 noiembrie 2019.

Apelul nr. 5 pentru Măsura M4/1A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative şi Apelul nr. 3 pentru Mãsura M9 / 6B Renovarea,  dezvoltarea  localităților  din  teritoriul  GAL  Mara-Gutâi, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia şi populația locală şi  punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural.

Detalii în secţiunea Apeluri de selecţie.

08.11.2019

A fost modificat Calendarul de lansare a Apelurilor de selecție proiecte pentru anul 2019. Calendarul actualizat se regăsește în secțiunea Primire și selecție proiecte.

În luna noiembrie vor fi lansate douã Apeluri de selecţie proiecte. Informaţiile privind documentele de accesare şi Apelurile de selecţie se vor regãsi în secţiunea Primire şi Selecţie proiecte.

04.10.2019

Azi, 04 octombrie 2019, a avut loc Adunarea Generalã Extraordinarã a membrilor asociați ai GAL Mara-Gutâi , cu ordinea de zi: 1. Revocarea şi primirea de noi membri; 2. Alegerea membrilor Consiliului Director; 3. Modificarea Strategiei de Dezvoltare Localã. Modificarea componenţei Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii; 4. Informare privind situaţia implementãrii Strategiei de Dezvoltare Localã şi a proiectului de funcţionare şi animare; 5.Informare privind proiectul de cooperare cu GAL-urile din judeţul Maramureş

14.08.2019

Azi, 14 august 2019, a avut loc Adunarea Generalã Extraordinarã a membrilor asociați ai GAL Mara-Gutâi, cu ordinea de zi: Modificarea Strategiei de Dezvoltare Localã. Realocãri bugetare; Informare privind situaţia implementãrii Strategiei de Dezvoltare Localã şi a proiectului de funcţionare şi animare; Informare privind proiectul de cooperare cu GAL-urile din judeţul Maramureş.

31.05.2019

ANUNȚ ANULARE APEL DE SELECŢIE

Ca urmare a Adresei CDRJ Maramureş nr. 156/31.05.2019 prin care s-au semnalat neconcordanţe între documentele de accesare pentru Apelul de selecţie nr. 4 Mãsura M6/6A, se decide:

ANULAREA APELULUI DE SELECŢIE NR. 4 PE MĂSURA M6/6A, DIN PERIOADA 22-31 mai 2019 cu prag de supracontractare de 200% pentru închiderea sesiunii, dar nu mai repede de 28 mai 2019.

08.05.2019

ANUNȚ PRELUNGIRE APELURI DE SELECŢIE

Asociaţia GAL Mara-Gutâi anunţă prelungirea urmãtoarelor sesiuni de depunere proiecte:

Apel de selecţie nr. 3 pentru Măsura M3/3A-Cooperare pentru lanţuri scurte şi pieţe locale, prelungire până în 27 Mai 2019 şi

Apel de selecţie nr. 04 pentru Măsura M4/1A-Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative, prelungire până în 14 Iunie 2019

Detalii în secţiunea Apeluri de selecţie proiecte.

07.05.2019

A fost modificat Calendarul de lansare a Apelurilor de selecție proiecte. Calendarul actualizat se regăsește în secțiunea Primire și selecție proiecte.

19.04.2019

În 19 aprilie 2019 a avut loc Adunarea Generalã Extraordinarã a membrilor asociați ai GAL Mara-Gutâi , cu ordinea de zi:

1. Aprobarea Raportului cenzorului şi a situaţiilor financiare pentru anul 2018
2. Informare privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Localã şi a proiectului de funcţionare şi animare
3. Diverse

12.04.2019

ANUNȚ ÎNCHIDERE SESIUNI

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că în cadrul Apelurilor de selecție proiecte deschise de GAL Mara-Gutâi în 08.04.2019 pentru Mãsurile M6/6A şi M7/6A, în data de 12 Aprilie 2019 s-a atins pragul de supracontractare de 200% (valoarea publică nerambursabilă a proiectelor depuse) stabilit la lansarea Apelului.

Prin urmare, sesiunile de depunere a proiectelor pentru cele douã mãsuri sunt închise!

Vă mulțumim pentru interesul acordat!

28.03.2019

Lansare 4 Apeluri de selecţie proiecte: Apelul nr. 3 pentru Mãsura M3/3A, Apelul nr. 4 pentru Mãsura M4/1A, Apelul nr. 3 pentru Mãsura M6/6A, Apelul nr. 3 pentru Mãsura M7/6A

Detalii în secţiunea Apeluri de selecţie.

22.03.2019

A fost modificat Calendarul de lansare a Apelurilor de selectie. Calendarul actualizat se regăsește în secțiunea Primire și selecție proiecte.

18.03.2019

Am primit acordul AM PNDR pentru modificarea SDL, modificare complexa. Documentele actualizate vor fi postate pe site, în secţiunea Strategia de Dezvoltare Localã şi Lista Mãsurilor.

21.02.2019

Lansare Apeluri de selecţie proiecte: Apelul nr. 3 pentru Mãsurile M1/2A şi M2/3A.

Perioada de depunere a proiectelor este 04 Martie-22 Aprilie 2019.

15.02.2019

În luna martie vor fi lansate primele douã Apeluri de selecţie proiecte din anul 2019. Informaţiile privind documentele de accesare şi Apelurile de selecţie se vor regãsi în secţiunea Primire şi Selecţie proiecte.

14.02.2019

Azi, 14 februarie 2019, a avut loc Adunarea Generalã Ordinarã a membrilor asociați ai GAL Mara-Gutâi , cu ordinea de zi: Prezentarea Raportului de activitate pe anul 2018, Modificarea Strategiei de Dezvoltare Localã, Raportul de Evaluare a implementãrii SDL pentru perioada decembrie 2016-octombrie 2018, Programarea activitãţilor pentru anul 2019, Informare privind proiectul de cooperare cu GAL-urile din judeţul Maramureş.

06.02.2019

În data de 14 februarie 2019 va avea loc Adunarea Generalã Ordinarã a Asociaţiei GAL Mara-Gutâi, în comuna Ocna Sugatag. Convocatorul se gãseşte în secţiunea Adunãri Generale.

21.12.2018

În 18 decembrie 2018, am participat la Ședința Consiliului Județean Maramureș pentru a prezenta Raportul de activitate pentru anul 2018.

07.12.2018

Ieri, în comuna Ocna Șugatag, unde se aflã și sediul GAL, s-a desfășurat Târgul Caritabil de Crăciun, „DĂRUIND VEI DOBÂNDI”, organizat în Piața Agroalimentară. Banii adunați vor sprijini mai mulți copii aflați în dificultate.