artizanat costume populare mobilier rustic

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Localã a GAL Mara-Gutâi, prin programul LEADER 2014-2020

Stadiul implementării SDL GAL Mara-Gutâi în 21 decembrie 2018

 • 19 Apeluri de selecție proiecte lansate
 • 38 proiecte depuse la GAL
 • 24 proiecte selectate de GAL şi depuse la AFIR pentru finanțare în valoare publicã de 1.611.269,98 Euro, ceea ce reprezintã 83,38% din valoarea SDL, din care 1 proiect s-a retras dupa depunerea la AFIR
 • 19 proiecte contractate, valoare nerambursabilã: 1.422.895 Euro
 • 383.402 Euro-sumã plãtitã în cadrul contractelor de finanțare semnate de beneficiarii GAL
 • 21 activitãţi de promovare a SDL în localitãţile din teritoriul GAL
 • 1 Grup de lucru pe tema: dezvoltarea exploataţiilor agricole şi cooperare între fermieri
 • 1 Activitate de informare cu privire la rezultatele si stadiul implementarii SDL
 • un spot TV de promovare difuzat la TV Sighet, 100 difuzari
 • informarea la sediul GAL a peste 130 persoane
 • instruiri ale angajaților şi liderilor locali ai GAL Mara-Gutâi
 • site-ul GAL actualizat în permanenţã
 • participări la acțiunile RNDR, FNGAL, AM PNDR, AFIR, etc.

 

Asociaţia Grupul de Acţiune Localã Mara-Gutâi a obţinut finanţare prin programul LEADER, PNDR 2014-2020 pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Localã a teritoriului în perioada 2016-2023.
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a implicat direct comunităţile locale, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul din  teritoriu. Se articuleazã pe urmãtoarele cuvinte-cheie care au permis formularea prioritãţilor: atractivitate, schimburi, turism, peisaje şi patrimoniu natural, potenţial, munca împreunã, coeziune, culturã, viitor, dezvoltare, diversificare, sinergii, comunicare, identitate, inovare, promovare, valorificare.

 Convinşi de atuurile pe care le are teritoriul lor, actorii şi partenerii GAL au ales sã facã din programul LEADER 2014-2020 un adevãrat motor de dezvoltare care sã favorizeze:

I. Dezvoltarea socio-economică a teritoriului prin valorificarea responsabilă a resurselor şi potenţialului local, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor, valorificarea patrimoniului natural şi cultural pentru creșterea calităţii vieţii populației în teritoriu

II. Creșterea viabilităţii activităților agricole, a competitivității produselor realizate și integrarea acestora pe piațã

LEADER, prin sprijinul adus experimentãrii, inovãrii va susţine o reţea echilibratã de servicii şi activitãţi economice, favorizând însuşirea resurselor noastre locale pentru a le valoriza în exterior. Strategia de dezvoltare locală, elaborată şi administrată de GAL va asigura implementarea unui demers participativ în teritoriu.

Valoarea adãugatã a programului LEADER în teritoriul nostru nu se va rezuma doar la rezultate cantitative, banii consumaţi, numãrul de proiecte depuse şi selectate, volumul de investiţii generat. Impactul calitativ se va reflecta în câştigul obţinut în termeni de dinamism, de punere în reţea, de inteligenţã colectivã mobilizatã, de modificare a mentalitãţilor şi de învãţare a reflexelor de cooperare.

Asociaţia Grupul de Acţiune Localã Mara-Gutâi beneficiază de fonduri nerambursabile pentru proiectul cu titlul „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare”, finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Mãsura 19 ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, Sub-Mãsura 19.4, Acord cadru de finanţare nr. C19400030011662675505/29.11.2016, Contract de finanţare subsecvent nr. 1 Nr. C19401030011662675505/29.11.2016.

În cadrul proiectului de funcţionare şi animare vor fi organizate următoarele activităţi:

 • Activități de promovare, informare şi animare a teritoriului
 • Instruirea și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL privind implementarea SDL
 • Instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL
 • Participarea la activitățile Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală şi reţele europene
 • Organizarea de sărbători locale, festivaluri tematice, târguri de produse tradiționale și alte evenimente
 • Găzduirea şi actualizarea Site-ului web GAL
 • Realizare şi difuzare spot TV

 

Descriere: Descriere: F:VVVHarnicestiDSC_0050.JPG

Descriere: 10007374_336577283207830_1863928917088467767_o

DSC_0051

mic_IMG_4436A

IMG_4423

DSC_0165


Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta informatiilor apartine persoanelor care au initiat pagina web. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.

Copyright 2012 © Asociaţia « Grupul de Acţiune Locală Mara – Gutâi »

Free Counters