artizanat costume populare mobilier rustic

Conducerea Asociaţiei este asigurată de Adunarea Generală prin Consiliul Director format din: 

Gheorghe REDNIC – preşedinte 

 

Gheorghe FILIMON  - vicepreşedinte,
Anamaria Ioana PETRUŢ - vicepreşedinte,
Gheorghe REDNIC  - secretar şi Petru ANDREICA - membru.

Echipa tehnică:
Manager - Denisia-Maria COVRIG,
responsabil financiar - Daniela - Mărioara NAN,
Expert pentru evaluare, monitorizare şi control - Alexandru POP ,
Evaluator proiecte - Ioan BORLEAN
Responsabil promovare, informare - Gheorghe REDNIC,


Grupul de Acţiune locală Mara-Gutâi implementează proiectul cu titlul „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare”, finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Mãsura 19 ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, Sub-Mãsura 19.4, Acord cadru de finanţare nr. C19400030011662675505/29.11.2016, Contract de finanţare subsecvent nr. 1 Nr. C19401030011662675505/29.11.2016

 

 


Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta informatiilor apartine persoanelor care au initiat pagina web. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.

Copyright 2012 © Asociaţia « Grupul de Acţiune Locală Mara – Gutâi »

Free Counters