artizanat costume populare mobilier rustic

Fişa proiectului

Pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Mara-Gutâi implementează proiectul cu titlul: Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare.

Sursa de finanţare: Proiectul este finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Mãsura 19 ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, Sub-Mãsura 19.4, Acord cadru de finanţare nr. C19400030011662675505/29.11.2016, Contract de finanţare subsecvent nr. 1 Nr. C19401030011662675505/29.11.2016.

Beneficiar: Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Mara-Gutâi

Durata proiectului: 61 Luni, Perioada:  29.11.2016 - 31.12.2023

Rezultate așteptate: Organizarea a 23 acţiuni de animare (21 acţiuni de promovare şi 2 acţiuni de informare) şi a 2 grupuri de lucru, 3 instruiri pentru angajații GAL, 3 instruiri ale liderilor locali, 4 participãri la RNDR și la reţelele europene, 2 evenimente locale, găzduirea şi actualizarea site-ului web GAL, realizarea unui spot TV şi difuzarea acestuia.

Teritoriul GAL Mara-Gutâi: cuprinde comunele Budeşti, Bocicoiu Mare, Bârsana, Călineşti, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti,  Ocna Şugatag, Onceşti, Remeţi, Sarasău, Săpânţa, Vadu Izei şi Oraşul Cavnic

Parteneriatul: 16 instituţii publice ; 15 actori din sectorul civil (asociaţii, fundaţii); 14 actori din sectorul privat (SRL, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale), 2 persoane fizice.

Obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Mara-Gutâi:
I. Dezvoltarea socio-economică a teritoriului prin valorificarea responsabilă a resurselor şi potenţialului local, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor, valorificarea patrimoniului natural şi cultural pentru creșterea calităţii vieţii populației în teritoriu
Acest obiectiv contribuie la îndeplinirea obiectivelor O2 și O3 a Uniunii Europene în dezvoltarea rurală, prioritățile P6 și P4 precum și domeniile de intervenție 4A, 6A și 6B
II. Creșterea viabilităţii exploataţiilor agricole şi a competitivității produselor realizate și integrarea acestora pe piață prin încurajarea inovării şi cooperării
Acest obiectiv contribuie la îndeplinirea obiectivului O1 a Uniunii Europene în dezvoltarea rurală, prioritățile P1, P2 ,P3 și domeniile de intervenție 1A, 2A și 3A

Măsurile de finanţare:

  • Măsura 1 Dezvoltarea exploataţiilor agricole din teritoriul GAL Mara-Gutâi
  • Măsura 2 Procesarea şi marketingul produselor agricole
  • Măsura 3 Cooperare pentru lanţuri scurte şi pieţe locale
  • Măsura 4 Sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de structuri asociative
  • Măsura 5 Investiţii non-productive în accesibilizarea şi conservarea biodiversităţii în zone Natura 2000 şi a peisajelor europene
  • Măsura 6 Înființarea de activități nonagricole
  • Măsura 7 Dezvoltarea micilor afaceri și turismului
  • Măsura 8 Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale
  • Măsura 9 Renovarea, Dezvoltarea localităților, servicii de bază şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural

Bugetul: 2.415.490 Euro-ajutor public nerambursabil, din care:
483.098,00 Euro-Cheltuieli de funcţionare şi animare şi
1.932.392 Euro-Buget disponibil pentru măsuri/finanțare proiecte beneficiari

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/Axa_LEADER/2014-2020/Lista-Grupuri-Actiune-Locala-cu-date-de-contact--.pdf


Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta informatiilor apartine persoanelor care au initiat pagina web. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.

Copyright 2012 © Asociaţia « Grupul de Acţiune Locală Mara – Gutâi »

Free Counters