artizanat costume populare mobilier rustic

Contact

Asociaţia « Grupul de Acţiune Locală Mara-Gutâi »
Nr. înreg. RAF: 13/02.06.2010, Cod fiscal: 27116806
Decizie autorizare MADR nr. 030/30.08.2016

Sediul: Comuna Ocna Șugatag, str. Unirii, nr. 66, Cod poştal 437205, Judeţul Maramureş

Tel/fax: 0262 330114; Mobil: 0747 419832 
E-mail : gal.maragutai@yahoo.com
Web: www.gal-maragutai.ro
Facebook: Asociaţia GAL Mara-Gutâi
Orar functionare: Luni - Vineri 08.00 - 16.00  

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare”, finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Mãsura 19 ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, Sub-Mãsura 19.4, Acord cadru de finanţare nr. C19400030011662675505/29.11.2016, Contract de finanţare subsecvent nr. 1 Nr. C19401030011662675505/29.11.2016. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)


Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta informatiilor apartine persoanelor care au initiat pagina web. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.

Copyright 2012 © Asociaţia « Grupul de Acţiune Locală Mara – Gutâi »

Free Counters