artizanat costume populare mobilier rustic

ACŢIUNI DE PROMOVARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2018

Actiune de informare nr. 1, decembrie 2018

În data de 14 decembrie 2018, GAL Mara-Gutâi a organizat Acţiunea de informare asupra rezultatelor şi a stadiului implementării Strategiei de Dezvoltare Locală pentru perioada 2017-2018.
Evenimentul a avut loc în comuna Giuleşti, judeţul Maramureş, la sediul Primãriei, Sala Centrul de Cercetări Istorico-Teologice ale Credințelor și Cultelor din Maramureș.
Din agendã: Stadiul implementării SDL GAL Mara-Gutâi, măsuri şi proiecte finanţate prin GAL Mara-Gutâi, Rezultatele proiectului de funcționare şi animare a teritoriului pentru perioada 2017-2018, Prezentarea de proiecte finanţate aflate în implementare, prin intervenţia directă a beneficiarilor acestora.

 

Am reluat acţiunile de promovare a Strategiei de Dezvoltare Localã şi a Mãsurilor de finanţare în localitãţile din teritoriul GAL Mara-Gutâi.

 


Nr. crt.

Eveniment

 

Loc de desfãşurare

Data

1

Acţiune  de promovare în comuna Bârsana

Cãminul Cultural Bârsana

16.02.2018

2

Acţiune  de promovare în comuna Câmpulung la Tisa

Primãria Comunei Câmpulung la Tisa

18.04.2018

3

Acţiune  de promovare în comuna Vadu Izei

Centrul local de informare turisticã Vadu Izei

12.06.2018

FOTO REPREZENTATIVE

 

În data de 07.06.2017, alãturi de colegii din GAL-urile vecine, am participat la o întâlnire de lucru cu Grupul de Lucru RURAL al Ordinului Arhitecţilor din România – filiala Nord Vest pe tema arhitecturii tradiționale în mediul rural.

Ne-au fost prezentate GHIDURILE DE ARHITECTURĂ PENTRU ÎNCADRAREA ÎN SPECIFICUL LOCAL DIN MEDIUL RURAL – pentru cele 4 zone etnografice ale județului Maramureș. 

Cu aceastã ocazie au avut loc dezbateri cu privire la modul în care acestea pot fi aplicate, precum şi la modalitățile de comunicare și colaborare în viitor.

Vom pune la dispoziţia solicitanţilor aceste Ghiduri şi vom încuraja, recomanda şi prioritiza investiţiile care respectã arhitectura tradiționalã care pot deveni exemple pentru teritoriu.

În 18 mai 2017 am primit vizita a 10 studenti de la Facultatea de Geografie, Universitatea Babeş –Bolyai, Extensia Sighetu Marmaţiei, interesati de activitatea GAL şi de posibilitatile de finantare in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala, ocazie cu care am promovat mãsurile  şi acţiunile noastre.

În data de 16 mai 2017, am participat, în Ocna Șugatag, la întâlnirea rețelei de ecoturism, invitați de D-na Edit Pop, din partea Unitatii de Management a Destinației de ecoturism Mara-Cosău-Creasta Cocoșului.
Am promovat cu aceastã ocazie Măsura de Cooperare pentru lanţuri scurte şi pieţe locale din cadrul Strategiei de Dezvoltare Localã a GAL Mara-Gutâi, fiind inclusã în agenda evenimentului.
Destinația de ecoturism cuprinde localitãţi din teritoriul GAL Mara-Gutâi.
Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Managementul destinației de ecoturism Mara-Cosău-Creasta Cocoșului, implementat de Asociația EcoLogic, cu sprijin financiar al Programului Green Entrepreneurship – Dezvoltarea Destinațiilor de Ecoturism din România, un program comun al Romanian- American Foundation şi Fundaţia pentru Parteneriat.

ACŢIUNI DE PROMOVARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Începând cu luna februarie 2017 au fost organizate şi desfãşurate acțiuni de promovare a Strategiei de Dezvoltare Localã şi a Mãsurilor de finanţare în localitãţile din teritoriul GAL Mara-Gutâi.

Nr. crt.

Eveniment

Loc de desfãşurare

Data

LUNA FEBRUARIE 2017

1

Acţiune de promovare în comuna Giuleşti

Cãminul Cultural Giuleşti

16.02.2017

2

Acţiune de promovare în comuna Vadu Izei

Primãria Comunei Vadu Izei

21.02.2017

3

Acţiune de promovare în comuna Deseşti

Primãria Comunei Deseşti

23.02.2017

4

Acţiune de promovare în comuna Cãlineşti

Primãria Comunei Cãlineşti

28.02.2017

LUNA MARTIE 2017

5

Acţiune de promovare în comuna Onceşti

Primãria Comunei Onceşti

06.03.2017

6

Acţiune de promovare în comuna Bîrsana

Cãminul Cultural Bîrsana

10.03.2017

7

Acţiune de promovare în comuna Sarasãu

Primãria Comunei Sarasãu

22.03.2017

8

Acţiune de promovare în comuna Câmpulung la Tisa

Primãria Comunei Câmpulung la Tisa

23.03.2017

9

Acţiune de promovare în comuna Remeţi

Primãria Comunei Remeţi

29.03.2017

LUNA APRILIE 2017

10

Acţiune de promovare în comuna Budeşti

Primãria Comunei Budeşti

05.04.2017

11

Acţiune de promovare în comuna Bocicoiu Mare

Primãria Comunei Bocicoiu Mare

19.04.2017

12

Acţiune de promovare în comuna Sãpânţa

Primãria Comunei Sãpânţa

21.04.2017

LUNA MAI 2017

13

Acţiune de promovare în comuna Ocna Șugatag

Cãminul Cultural Ocna Șugatag

04.05.2017

14

Acţiune de promovare în oraşul Cavnic

Primãria Oraşului Cavnic

12.05.2017

LUNA SEPTEMBRIE 2017

15

Acţiune de promovare în comuna Deseşti

Cãminul Cultural Deseşti

20.09.2017

16

Acţiune de promovare în comuna Remeţi

Primãria Comunei Remeţi

21.09.2017

LUNA NOIEMBRIE 2017

17

Acţiune de promovare în sat Berbeşti, comuna Giuleşti

Cãminul Cultural Berbeşti

08.11.2017


În cadrul acestor acţiuni au fost distribuite pliante, au fost postate afişe publicitare şi afișe cu anunț de desfășurare activitate.

În plus faţã de materialele tipărite, a fost utilizatã o prezentare în versiune electronicã (PowerPoint) care încorporează informații cu privire la: -Teritoriul GAL, componenţa parteneriatului; -Organizarea GAL-ului; -Programul LEADER; -Lista mãsurilor din cadrul SDL GAL Mara-Gutâi; -Sumele aferente Mãsurilor şi intensitatea sprijinului;-Etapele procedurii de selecţie a proiectelor; -Depunerea Cererilor de Finanţare la GAL MARA-GUTÂI;-Conformitatea și eligibilitatea efectuată de GAL; -Selecţia proiectelor efectuată de GAL;
-Comitetul de selecţie a proiectelor al GAL Mara-Gutâi; -Rapoartele de selectie a proiectelor; -Depunerea şi verificarea Cererilor de finanţare la AFIR; -Contractarea fondurilor; -Sinteza-Etapele unui proiect finanţabil la GAL Mara-Gutâi; -Bugetul aferent SDL; -Activităţi în cadrul proiectului de funcţionare şi animare; -Prezentarea Mãsurilor: Beneficiari, Acţiuni eligibile, etc.

Mai jos, fotografii reprezentative de la aceste acţiuni:


Acţiune de promovare în comuna Giuleşti, 16.02.2017

Description: DSC_0048

Description: DSC_0037

Description: DSC_0056

Description: DSC_0054

 

Acţiune de promovare în comuna Vadu Izei, 21.02.2017

Description: DSC_0079

Description: DSC_0060

Description: DSC_0081

Description: DSC_0073

Acţiune de promovare în comuna Deseşti, 23.02.2017

Description: DSC_0152

Description: DSC_0157

Description: DSC_0155

Description: DSC_0156

 

 

Acţiune de promovare în comuna Cãlineşti, 28.02.2017

Description: DSC_0134

Description: DSC_0144

Description: DSC_0128

Description: DSC_0147

Acţiune de promovare în comuna Onceşti, 06.03.2017

Description: DSC_0161

Description: DSC_0160

Description: DSC_0166

Description: DSC_0167

Acţiune de promovare în comuna Bîrsana, 10.03.2017

Description: C:UsersGAL4DesktopFunctionare 19.4ANIMAREACTIUNI PROMOVARE6.BIRSANAFOTO BarsanaDSC_0203.JPG

Description: C:UsersGAL4DesktopFunctionare 19.4ANIMAREACTIUNI PROMOVARE6.BIRSANAFOTO BarsanaDSC_0200.JPG

Description: C:UsersGAL4DesktopFunctionare 19.4ANIMAREACTIUNI PROMOVARE6.BIRSANAFOTO BarsanaDSC_0206.JPG

Description: C:UsersGAL4DesktopFunctionare 19.4ANIMAREACTIUNI PROMOVARE6.BIRSANAFOTO BarsanaDSC_0204.JPG

Acţiune de promovare în comuna Sarasãu, 22.03.2017

Description: C:UsersGAL4DesktopFunctionare 19.4ANIMAREACTIUNI PROMOVARE8.SARASAUPOZEDSC_0218.JPG

Description: C:UsersGAL4DesktopFunctionare 19.4ANIMAREACTIUNI PROMOVARE8.SARASAUPOZEDSC_0227.JPG

Description: C:UsersGAL4DesktopFunctionare 19.4ANIMAREACTIUNI PROMOVARE8.SARASAUPOZEDSC_0228.JPG

Description: C:UsersGAL4DesktopFunctionare 19.4ANIMAREACTIUNI PROMOVARE8.SARASAUPOZEDSC_0221.JPG

Acţiune de promovare în comuna Câmpulung la Tisa, 23.03.2017

Description: C:UsersGAL4DesktopFunctionare 19.4ANIMAREACTIUNI PROMOVARE9.CAMPULUNG LA TISAPOZEDSC_0239.JPG

Description: C:UsersGAL4DesktopFunctionare 19.4ANIMAREACTIUNI PROMOVARE9.CAMPULUNG LA TISAPOZEDSC_0242.JPG

Description: C:UsersGAL4DesktopFunctionare 19.4ANIMAREACTIUNI PROMOVARE9.CAMPULUNG LA TISAPOZEDSC_0246.JPG

Description: C:UsersGAL4DesktopFunctionare 19.4ANIMAREACTIUNI PROMOVARE9.CAMPULUNG LA TISAPOZEDSC_0247.JPG

Acţiune de promovare în comuna Remeţi, 29.03.2017

Description: C:UsersGAL4DesktopFunctionare 19.4ANIMAREACTIUNI PROMOVARE10.REMETIPoze RemetiDSC_0264.JPG

Description: C:UsersGAL4DesktopFunctionare 19.4ANIMAREACTIUNI PROMOVARE10.REMETIPoze RemetiDSC_0265.JPG

Description: C:UsersGAL4DesktopFunctionare 19.4ANIMAREACTIUNI PROMOVARE10.REMETIPoze RemetiDSC_0262.JPG

Description: C:UsersGAL4DesktopFunctionare 19.4ANIMAREACTIUNI PROMOVARE10.REMETIPoze RemetiDSC_0256.JPG

Acţiune de promovare în comuna Budeşti, 05.04.2017

Description: C:UsersGAL4DesktopFunctionare 19.4ANIMAREACTIUNI PROMOVARE12.BUDESTIPoze animare BudestiDSC_0314.JPG

Description: C:UsersGAL4DesktopFunctionare 19.4ANIMAREACTIUNI PROMOVARE12.BUDESTIPoze animare BudestiDSC_0293.JPG

Description: C:UsersGAL4DesktopFunctionare 19.4ANIMAREACTIUNI PROMOVARE12.BUDESTIPoze animare BudestiDSC_0279.JPG

Description: C:UsersGAL4DesktopFunctionare 19.4ANIMAREACTIUNI PROMOVARE12.BUDESTIPoze animare BudestiDSC_0307.JPG

Acţiune de promovare în comuna Bocicoiu Mare, 19.04.2017

Description: C:UsersGAL4DesktopFunctionare 19.4ANIMAREACTIUNI PROMOVARE11.BOCICOIU MPoze BocicoiDSC_0377.JPG

Description: C:UsersGAL4DesktopFunctionare 19.4ANIMAREACTIUNI PROMOVARE11.BOCICOIU MPoze BocicoiDSC_0371.JPG

Description: C:UsersGAL4DesktopFunctionare 19.4ANIMAREACTIUNI PROMOVARE11.BOCICOIU MPoze BocicoiDSC_0378.JPG

Description: C:UsersGAL4DesktopFunctionare 19.4ANIMAREACTIUNI PROMOVARE11.BOCICOIU MPoze BocicoiDSC_0362.JPG

Acţiune de promovare în comuna Sãpânţa, 21.04.2017

Description: C:UsersGAL4DesktopFunctionare 19.4ANIMAREACTIUNI PROMOVARE12.SAPANTAPoze SapantaDSC_0403.JPG

Description: C:UsersGAL4DesktopFunctionare 19.4ANIMAREACTIUNI PROMOVARE12.SAPANTAPoze SapantaDSC_0405.JPG

Description: C:UsersGAL4DesktopFunctionare 19.4ANIMAREACTIUNI PROMOVARE12.SAPANTAPoze SapantaDSC_0404.JPG

Description: C:UsersGAL4DesktopFunctionare 19.4ANIMAREACTIUNI PROMOVARE12.SAPANTAPoze SapantaDSC_0400.JPG

Acţiune de promovare în comuna Ocna Șugatag, 04.05.2017

Acţiune de promovare în Oraşul Cavnic, 12.05.2017

Acţiune de promovare în comuna Deseşti, 20.09.2017

Acţiune de promovare în sat Berbești, comuna Giuleşti, 08.11.2017


Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta informatiilor apartine persoanelor care au initiat pagina web. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.

Copyright 2012 © Asociaţia « Grupul de Acţiune Locală Mara – Gutâi »

Free Counters