artizanat costume populare mobilier rustic

În zilele de 22 şi 23 noiembrie 2018, doi angajaţi ai GALau participat la Întâlnirea Grupului de Lucru LEADER (GLL) organizatã de Rețeaua Națională de Dezvoltare Ruralã la Sibiu, având ca tematicã Infrastructură socială și cooperare–SM 19.3. Au participat Domnul Alexandru POTOR, Secretar de stat MADR, reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale, ai Serviciului LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR, ai Serviciului LEADER AFIR şi reprezentanți ai GAL-urilor din ţarã.

Din agenda întâlnirii: Mãsurile de Infrastructurã socială; prezentare proiecte de infrastructurã socială de cãtre GAL Podişul Mediaşului şi GAL Zona Sãtmarului; Asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor selectate din cadrul sub-măsurii 19.3 - Ghidul sM.19.3 componenta A; Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală - prezentare Ghid sM 19.3 componenta B; Modalități de informare și de sprijinire a GAL urilor pentru inițierea proiectelor de cooperare transnațională prin RNDR; Analiză a măsurilor de Asociere aferente Art.35 din cadrul SDL-urilor; Prezentarea proiectului „Consiliere acordată producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol” – M2 PNDR - oportunități de consiliere pentru fermierii din teritoriile vizate de SDL; Etapa ulterioară selecției proiectelor din cadrul sM. 19.3 componenta A; Probleme de implementare privind sM. 19.2 și sM. 19.4

În 26 iunie 2018, am participat la Modulul 1 de formare cu tema Modalități de evaluare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, organizat de Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin proiectul Dezvoltarea capacității de evaluare și monitorizare a personalului instituțiilor implicate în implementarea PNDR 2014-2020, la Sinaia.
Din agenda zilei: Prezentarea proiectului, scopul evaluãrii Strategiilor de dezvoltare locală, Constatări privind activitatea actuală de evaluare la nivel GAL, Temele necesar a fi evaluate la nivel GAL, Sesiuni paralele - 4 grupe de lucru: Privire de ansamblu asupra procesului evaluării, Elaborarea și structura planului de evaluare, Stabilirea scopului și obiectivelor evaluării, Definirea temelor evaluării, Stabilirea aspectelor cheie ale evaluării, Coordonarea activităților procesului de evaluare

 


În perioada 20-22 iunie 2018, am participat la Conferința Regională Nord-Vest, organizatã de FNGAL, la Complexul turistic Valea Măriei, loc. Vama, jud. Satu Mare, care a avut ca scop îmbunătățirea cadrului de implementare a Submăsurilor 19.2, 19.3, 19.4.
Au participat reprezentanți ai AM PNDR, AFIR şi reprezentanți ai GAL-urilor din regiunea Nord-Vest, precum şi de alte GAL-uri din toatã ţara. Au fost prezenţi şi invitaţi din Republica Moldova.
Din agenda întâlnirii: Dezbateri privind: Art. 35 Cooperare – Înființarea de forme asociative, Lanț scurt, GO, Cooperare non-agricolă, etc., Măsurile pentru categorii marginalizate – social și minorități, Scheme de calitate, Cooperarea între GAL-uri.

În zilele de 18 şi 19 aprilie 2018, doi angajaţi ai GALau participat la Întâlnirea GLL organizatã de Rețeaua Națională de Dezvoltare Ruralã la Bãile Tuşnad, judeţul Harghita, având ca tematicã principală infrastructura socială. Au participat reprezentanți ai DGPECU - AM POCU, AM PNDR, AFIR şi reprezentanți ai GAL-urilor din toatã ţara.

Din agenda întâlnirii: Prezentare condiții specifice conform Ghidului Solicitantului ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2; Discuții privind implementarea proiectelor de infrastructură socială prin LEADER și complementaritatea acestora cu POCU; Probleme de implementare privind SM. 19.2 și SM.19.4; Prezentarea proiectelor de infrastructură socială depuse la GAL-uri și contractate şi Vizită la proiecte implementate prin GAL-ul din regiune.

 

În zilele de 12 şi 13 martie 2018, preşedintele GALa participat la Întâlnirea GLL organizatã de Rețeaua Națională de Dezvoltare Ruralã la Oradea, având ca temã prezentarea și dezbaterea unor subiecte în legătura cu implementarea eficientă a componentei LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014–2020, precum și în vederea atingerii obiectivelor din Strategiile de Dezvoltare Locală. Au participat reprezentanți ai AM PNDR, AFIR de la structurile centrale şi teritoriale şi reprezentanți ai GAL-urilor.

Din agenda întâlnirii: Prezentare sM 19.3 – Sprijin pentru pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL; Vizită la proiecte finanțate din PNDR:- Agropensiunea ”Casa cu pridvor”- Băile Felix Sinmartin- Fabrica ANDROMID - comuna Nojorid; Prezentare sM 19.4 - Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare, Întrebări și răspunsuri; 

 

În zilele de 25 şi 26 septembrie 2017 am participat la întâlnirea grupului de lucru LEADER organizatã de Rețeaua Națională de Dezvoltare Ruralã la Cluj, unde au participat dl. Secretar de Stat MADR Alexandru POTOR, reprezentanți ai MADR, respectiv AM PNDR şi AFIR, de la structurile centrale şi teritoriale şi reprezentanți ai GAL-urilor.
Din agenda întâlnirii: Prezentarea proiectului „Servicii de organizare de reuniuni ale Grupului de lucru LEADER în cadrul planului de acțiuni ale Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020”, Lansarea rapidă a sesiunilor de proiecte – prioritate a măsurii 19 LEADER, Procedura de depunere și evaluare a proiectelor în cadrul SM 19.2 – prezentare și dezbateri, modificarea procedurii în cadrul SM 19.4, Verificarea Apelului de Selecție din cadrul strategiilor de dezvoltare locală – prezentare și dezbateri , Verificarea eligibilității proiectelor ce se încadrează în prevederile art. 20 a Reg. 1305/2013 privind „Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale”– prezentare și dezbateri, Modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL – prezentare și dezbateriAcest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta informatiilor apartine persoanelor care au initiat pagina web. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.

Copyright 2012 © Asociaţia « Grupul de Acţiune Locală Mara – Gutâi »

Free Counters