SPRIJIN PREGĂTITOR PENTRU COOPERAREA GAL-URILOR DIN JUDEȚUL MARAMUREȘ ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII TURISMULUI ȘI VALORIFICĂRII PRODUSELOR LOCALE

SM 19.3 Componenta A

Sursa de finanţare: Mãsura 19, Submăsura 19.3 – „Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL”- componenta A, PNDR 2014-2020, Contract de finanțare Nr. C1930A030I01862609695/01.07.2019.

Valoarea sprijinului: 7.927,95 Lei, echivalent a 1.700 Euro

Proiectul a presupus accesarea sprijinului pregãtitor pentru o acţiune comunã de cooperare, în parteneriat cu cele 4 GAL-uri din judeţul Maramureş. Scopul acestui proiect este definirea domeniilor de interes comune ale celor 4 GAL-uri din judeţul Maramureş în vederea semnãrii Acordului de cooperare pentru implementarea unui proiect în cadrul SM 19.3, componenta B.

Au fost derulate activitãţi de: Organizare şi managementul proiectului, Achiziția de servicii, 4 (patru) Întâlniri tehnice/Ateliere de lucru, câte una pe teritoriul fiecãrui GAL, 1 Seminar pentru consens în vederea semnãrii Acordului de cooperare.

Partenerii:

  1. ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ MARA-GUTÂI, cu sediul în comuna Ocna Sugatag, str. Unirii, nr. 66, Maramureş
  2. ASOCIAȚIA MICROREGIONALĂ MARA-NATUR, cu sediul în Str. Săsar nr 6, Baia  Sprie, Maramureş
  3. ASOCIAŢIA „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ MARAMUREȘ VEST”-GALMMV, cu sediul în Oraş Tăuţii Măgherăuş , str. 1, nr.194 , cam.15 – în incinta Primăriei Tăuţii Măgherăuş, Maramureş
  4. ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI – MOISEI, cu sediul în Comuna Moisei, Strada Principală, Nr. 1300, Maramureş

 

Întâlniri tehnice/Ateliere de lucru

  1. Teritoriul GAL Valea Izei-Moisei- BOTIZA

2. Teritoriul GAL Mara-Natur -SURDESTI

3. Teritoriul GAL Maramures Vest – FERSIG

         4.  Teritoriul GAL Mara-Gutâi-CAVNIC

Seminar pentru consens în vederea semnãrii Acordului de cooperare-OCNA ȘUGATAG